TAISEI (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดย ไทยเซอิ คอร์ปอเรชั่น (TAISEI CORPORATION)

เรามุ่งมั่นให้บริการการก่อสร้างที่มีคุณภาพ

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า รักษาสิ่งแวดล้อม

พร้อมความปลอดภัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN & CONSTRUCTION
การออกแบบและการก่อสร้าง

BUILDING RENOVATION
การปรับปรุงฟื้นฟูอาคาร

BUILDING MAINTENANCE
การบำรุงรักษาอาคาร

ENVIRONMENTAL STUDIES
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

FEASIBILITY STUDIES
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ