คอนกรีตรีไซเคิลคาร์บอนของ Taisei
(T-eConcrete®/รีไซเคิลคาร์บอน)

คุณนาโอฮิโตะ โอบะ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกับคุณทาอิจิ อิชิซากะ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ นำคณะทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ศึกษาคอนกรีตรีไซเคิลคาร์บอนของ Taisei (T-eConcrete®/รีไซเคิลคาร์บอน)ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ T-eConcrete® ซึ่งเป็นคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการลดคาร์บอน เพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ความพยายามกำลังดำเนินการเพื่อ “รีไซเคิลคาร์บอน” เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่เป็นทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ Taisei Corporation ได้พัฒนาคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายประเภท T-eConcrete® และมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรและการลดคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ นับจากนี้ไป เราตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในภาคส่วนสิ่งแวดล้อม และจะเร่งความพยายามของเราในการทำให้คาร์บอนเป็นกลางด้วยการสั่งสมประสบการณ์ในการใช้งานคอนกรีตที่ “สร้างอนาคต”