6.Draftsman*รับจำนวนมาก

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
พระนครศรีอยุทธยา
ประสบการณ์ 5-10 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
25,000 – 40,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เขียนแบบ Shop Drawing โดยเก็บรายละเอียดแบบก่อสร้างทั้งหมดให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้แบบ Shop Drawing ที่นำไปใช้งานได้จริง
2. เขียนแบบก่อสร้าง As Built Drawing ตรวจสอบรายละเอียดของแบบ และประสานแบบของงานก่อสร้างให้เข้ากับแบบงาน ทุกๆ ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีด้าน ก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
ผ่านประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบก่อสร้างงานโครงการอย่างน้อย 5 ปี
มีทักษะในการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD, Sketch up 3D
มีความรู้ในงานก่อสร้าง, อุปกรณ์การก่อสร้าง และระบบงานก่อสร้าง

สวัสดิการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
– ค่าทำงานล่วงเวลา
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ายานพาหนะ
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันสุขภาพกลุ่ม
– ประกันอุบัติเหตุ
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
– โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
– ค่าเช่าบ้าน, ค่าประจำโครงการ, เบี้ยกันดาร

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th