พนักงานบัญชี

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 – 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
18,000 – 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม, หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
จัดการระบบเงินสดและบัญชีธนาคาร
ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาช่วง
จัดเตรียมเอกสารประกอบสำหรับการตรวจสอบบัญชี หรือเจ้าหน้าที่สรรพากร

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
มีกระสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้าง

สวัสดิการ
– Site Allowance
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
– ค่าทำงานล่วงเวลา
– ค่าล่วงเวลา
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– ประกันสุขภาพกลุ่ม
– ประกันอุบัติเหตุ
– เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
– โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ธุรกิจวิศวกรรมโยธา ควบคุมอาคาร
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th