พิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน

คุณบุญฉวี เชื้อศิริวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงาน ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางพร้อมคณะตัวแทนผู้บริหารบริษัทฯ มาที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 9 อาคารธนภูมิ กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) โดยมีคุณนาโอฮิโตะ โอบะ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกับคุณทาอิจิ อิชิซากะ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ และคุณบุญเสริม เวชกามา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ คุณบุญฉวีกล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก