พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทรัพยากร วิทยาการความรู้ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมมือในการแก้ไขปัญหาประเด็นทางสังคม การพัฒนาความรู้ในเทคโนโลยีขึ้นสูงและการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ในประเด็นเรื่องการศึกษานวัตกรรมเยื่อฟางข้าวแผ่นเส้นใยไม้อัดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Naohito OHBA, Managing Director of Taisei (Thailand) Co., Ltd. ร่วมลงนามพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย