มอบจักรยานเพื่อน้องที่ห่างไกล

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายบุญเสริม เวชกามา ผู้อำนวยการบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบจักรยานฟรีสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวเด็กพื้นที่ห่างไกลปั่นไปเรียน สร้างขวัญกำลังใจในการศึกษา โดยมีคุณชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้กับลูกหลานเยาวชน นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ให้นักเรียนได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน