มอบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจ

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด เห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวางแผนพัฒนาด้านสาธารณประโยชน์ จึงมอบอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) ยี่ห้อ DJI Mavic 2 Pro เป็นโดรนถ่ายภาพคุณภาพสูง มูลค่ากว่า 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการสำรวจเส้นทาง คู คลอง ที่ไม่สามารถเข้าสำรวจได้ ให้กับสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รับมอบโดยคุณสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เพื่อโอกาสในการวางแผนพัฒนาประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน และสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร