มอบเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทย

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทย จำนวนเงิน 30,000 บาท  รับมอบ วันที่ 12 กันยายน 2565