มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ COVID-19 จำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมี รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบ วันที่ 7 กันยายน 2565