มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

 

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท จากบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.