ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2565

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2565