ลดปริมาณขยะจากไม้อัด

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้คอนกรีตที่เหลือใช้หล่อเป็นไม้แบบ ลดการใช้ไม้แบบซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากไม้อัด สามารถช่วยลดปริมาณขยะจากไม้อัดหลังจากถอดไม้แบบและการจำกัด ลดปริมาณการปล่อยคอนกรีตเหลือใช้จากการผลิต เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน