1.Site Engineer *รับจำนวนมาก

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
อยุธยา, ชลบุรี, ระยองและภาคกลาง
ปริญญาตรี
20,000 – 50,000 บาท/เดือน
เพศ : ชาย
อายุ (ปี) : 24-28
ประสบการณ์(ปี) : 2-5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
2. มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 2-5 ปี
3. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
4. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
5. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สวัสดิการ
– Site Allowance
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
– ค่าทำงานล่วงเวลา
– ค่าล่วงเวลา
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– ประกันสุขภาพกลุ่ม
– ประกันอุบัติเหตุ
– เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
– โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
– ค่าหน่วยงาน, ค่าเช่าบ้าน

 

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ธุรกิจวิศวกรรมโยธา ควบคุมอาคาร
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th