วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ไฮไลท์เด่นของงาน
Bachelor’s Degree in Environmental Engineer
Environmental Control, waste water treatment
Performance results-based bonus / Health Insurance

รายละเอียดงาน
Location : Head office Bangkok Phetchaburi Road
Salary : by company salary structure and job field experience

Responsibilities
Control environment management, WWTP, Waste, Air, Chemical, Energy
Control & Management ISO 14001 & ISO 45001

Qualifications
Bachelor’s Degree in Environmental Engineer
Environmental Control, waste water treatment, waste management, air pollution,
chemical management, energy management, ISO 14001 & ISO 4500

Welfare and Benefits
Health Insurance Group
Accommodation Site and Travel Allowance
Employee’s uniform
Overtime
Performance results-based bonus
Provident Fund
Social security
Staff training and development

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระดับตำแหน่งงาน ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
อายุงาน ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน งานเต็มเวลา, งานประจำ
ประเภทงาน งานวิศวกรรม, งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม งาน จป, งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา, งานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานบริหารจัดการของเสีย

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ธุรกิจวิศวกรรมโยธา ควบคุมอาคาร
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th