4.M&E Engineer

ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมแบบแปลนและเอกสารข้อมูล,ข้อกำหนด เพื่อส่งให้กับผู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลใช้ประกอบการประมาณราคา
2. สรุปข้อมูลเบื้องต้นและขอบเขตของการประเมินราคาให้กับผู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล
3. จัดการการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้า
4. ประสานงานผู้จัดการโครงการและผู้รับเหมาช่วงให้ทำงานตามแผน
5. การจัดการซัพพลายเออร์/ผู้รับเหมา
6. โครงการส่งมอบงาน M&E
7. จัดทำเอกสารใบแจ้งปริมาณและราคา (BOQ) งานไฟฟ้าและเครื่องกลเพื่อรวมกับงานก่อสร้างยื่นเสนอราคาให้กับทางผู้ว่าจ้าง
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 2-3 ปี
4. มีความรู้ด้านกฎระเบียบความปลอดภัยและมาตรฐานในงานเครื่องกลหรือไฟฟ้า
5. ต้องการสิทธิ์ใช้งานด้านวิศวกรรมที่ถูกต้อง
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
3. ประกันสุขภาพ
4. ค่าทำงานล่วงเวลา
5. เงินโบนัสตามผลงาน
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. ค่ายานพาหนะ

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th