เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 25,000 บาท/เดือน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3-7 ปี
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• มีประสบการทำงานระบบ ISO ในธุรกิจก่อสร้าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• กำกับควบคุมดูแล ติดตามรวบรวม แก้ไขปรับปรุงเอกสารในระบบ ISO
• ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPI รวบรวมวัตถุประสงค์ ของแต่ละแผนก สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร
• วางแผนและติดตาม Internal Audit ลงทะเบียนใบ CAR และจัดทำ CAR LOG สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร
• ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายองค์กร,ประสานงานกิจกรรมภายในองค์กร กิจกรรม 5ส.
• ประสานงานระบบ ISO 9001/ISO14001/ISO45001

สวัสดิการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
– ค่าทำงานล่วงเวลา
– ค่าล่วงเวลา
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันสุขภาพกลุ่ม
– เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
– โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th