เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน(บาท) : 25,000 – 30,000 บาท/เดือน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5-7 ปี
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้านทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องของธุรกิจก่อสร้าง
3. ทักษะภาษาอังกฤษดี.
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. บุคลิกดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลโดยรวม การสรรหา การฝึกอบรม สวัสดิการพนักงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• จัดหาผู้สมัคร สัมภาษณ์ เช็คอ้างอิง ต่อรองเงินเดือน ฯลฯ อัพเดทกำลังคนและผังองค์กร
• การประเมินพนักงานเพื่อทดลองงาน (119 วัน)
• การออกหนังสือเตือน การเลิกจ้าง หนังสือรับรองพนักงาน
• การฝึกอบรมและพัฒนา เช่น แผนการฝึกอบรม ความต้องการการฝึกอบรม เอกสาร
• ส่งให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกครั้งและรายงานประจำปี ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
• สวัสดิการ เครื่องแบบ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี การสร้างทีม งานเลี้ยงพนักงาน
• พัฒนาและดำเนินการตามนโยบายบริษัท กฎ ระเบียบ คู่มือพนักงาน
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
– ค่าทำงานล่วงเวลา
– ค่ายานพาหนะ
– ค่าล่วงเวลา
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– ประกันสุขภาพกลุ่ม
– ประกันอุบัติเหตุ
– เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
– โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th