พิธีลงนาม MOU กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศ nanoeX Air Purifier และประตูกันฝุ่นให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบฟอกอากาศภายในห้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และเป็นการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ข้อที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งใน SDGs ที่บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด กำลังดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่