โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

คุณนาโอฮิโตะ โอบะ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกับคุณทาอิจิ อิชิซากะ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ นำคณะทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น พบปะผู้บริหารและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเซอิ คอร์ปอเรชั่น เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยี เยี่ยมชมโรงงานพีซีและศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการจากผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานจริงจากหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาโครงการในประเทศไทยต่อไป