1.QA Engineer

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
 • อายุ : 22-30
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คุ้นเคยกับ MS Project, MS Excel, MS Word, Adobe
 • เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดี, การแก้ปัญหา, มีวิจารณญาณ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • การสร้างมาตรฐานคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต
 • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
 • จัดทำและประสานงานประเด็นรายงานความไม่สอดคล้อง
 • จัดเตรียมและทบทวนกระบวนการอัพเกรด
 • สนับสนุนรายงานการตรวจสอบและเอกสารควบคุมคุณภาพโครงการ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นหรือมอบหมายพิเศษตามความจำเป็น

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง nichapa@taisei-thailand.co.th หรือสมัครด้วยตัวเอง

โทร. : 022070330 ต่อ 121 (คุณณิชาภา) 

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th