อิสระเสรี

เราให้ความสำคัญกับความหลากหลายด้วยการสื่อสารและเครือข่ายที่เปิดกว้างและกระตือรือร้นทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม Taisei เราพยายามปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและกระตือรือร้น  ซึ่งเจ้าหน้าที่และพนักงานของเราทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา

เสริมสร้างคุณค่า

ไม่จำกัดเพียงความเข้าใจในสังคมโดยรวม เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าอย่างรอบคอบโดยใช้เทคโนโลยีและความรู้ทั้งหมดที่เรามี ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมที่มีคุณค่า โครงการที่สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

สืบสานประเพณี

เราตั้งเป้าหมายการปลูกฝังประเพณีญี่ปุ่น Monozukuri (โมโนซุคุริ)(ละเอียด ประณีต แม่นยำและยอดเยี่ยม) ภายในกลุ่ม Taisei เราท้าทายตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ เรารับประกันการพัฒนาและการเติบโตในฐานะกลุ่มองค์กรที่น่าเชื่อถือ เราให้ความร่วมมือกับกิจกรรมภายในองค์กรด้วยความใส่ใจและความกระตือรือร้น