บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้คอนกรีตที่เหลือใช้หล่อเป็นไม้แบบ ลดการใช้ไม้แบบซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากไม้อัด สามารถช่วยลดปริมาณขยะจากไม้อัดหลังจากถอดไม้แบบและการจำกัด ลดปริมาณการปล่อยคอนกรีตเหลือใช้จากการผลิต เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน        ...

เศษขยะอาหารต่างๆที่เราทิ้งในแต่ละวัน นอกจากจะส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วสามารถก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะลอยสู่ชั้นบรรยากาศและก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความตระหนักเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันลดขยะเศษอาหาร กำจัดเศษอาหารอย่างถูกวิธีและเพิ่มคุณค่าด้วยเครื่องย่อยเศษขยะอาหารซึ่งใช้จุลินทรีย์ที่ได้รับการวิจัยมาอย่างยาวนานจากนักวิจัยระดับโลกของเกาหลีไต้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ ขยัน ย่อยสลายเศษอาหารได้รวดเร็ว และมีกลิ่นน้อย ทำให้เป็นธรรมชาติ ไม่ได้แค่ทำให้แห้ง แต่ย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยออร์แกนิค (Organic) มีค่า NPK (ได้แก่ N-ไนโตรเจน, P-ฟอสฟอรัส และ K-โพแทสเซียม) ตามมาตรฐาน ที่มีสารอาหารสำหรับพืชครบถ้วนไว้บำรุงต้นไม้ ช่วยให้พืชเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังไม่มีกลิ่นรบกวน ช่วยลดการใช้ถุงขยะพลาสติก และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า        ...

การปิดไฟแม้เพียงไม่นานก็สามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ หนึ่งในมาตรการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนของ บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด คือ การปิดไฟเป็นเวลา 30 นาที ช่วงระหว่างพนักงานพักกลางวัน ซึ่งเป็นการลดการใช้ไฟฟ้า ลดการเผาผลาญพลังงาน ลดอุณหภูมิโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม รณรงค์ให้พนักงานปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานหันมาใส่ใจและเห็นคุณค่าของพลังงานมากขึ้น   ...