คุณสมบัติพื้นฐาน การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) อายุ : 30-36 ประสบการณ์การทำงานด้านการประมาณราคา และจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี คุ้นเคยกับ MS Project, MS Excel, MS Word, Adobe เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี (เพื่อนร่วมงานเป็นชาวต่างชาติ) มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะการนำเสนองาน มีทัศนคติที่ดี, การแก้ปัญหา, มีวิจารณญาณ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ความสามารถในการบริหารอารมณ์   ลักษณะงาน ควบคุม และตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ได้ปริมาณและสินค้าถูกต้องตามข้อกำหนด รวมถึงจัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปยอดค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับมอบหมาย  และรวมรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด หน้าที่และความรับผิดชอบ สรุปยอดค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับมอบหมาย และโครงการย่อยทุกเดือน โดยเปรียบเทียบกับ Cost Summary และ Cost...

คุณสมบัติพื้นฐาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง อายุ : 22-30 ปี เพศ : ไม่ระบุ เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00 (จ-ศ) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความรู้ความเข้าใจระบบงานคุณภาพเป็นอย่างดี (ISO9001) มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO14001 และ ISO 45001 (จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ) หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนงานระบบคุณภาพภายในองค์กร ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารและคณะทำงานระบบคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • nichapa@taisei-thailand.co.th หรือสมัครด้วยตัวเอง ข้อมูลติดต่อ...

คุณสมบัติพื้นฐาน • รูปแบบงาน : งานประจำ • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง • เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00 (จ-ศ) • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง • สามารถใช้และแก้ไขปัญหาโปรแกรมออกแบบ เช่น BIM ได้ดี หน้าที่และความรับผิดชอบ ควรมีความรู้ในการใช้งาน BIM Software ในระดับปานกลางไปจนถึงขั้นสูง และการ Customize Software ให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานของบริษัท รับผิดชอบเรื่องการ impliment ใช้ software BIM จัดทำ BIM Template file และคอยพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ จัดทำเอกสาร BIM Workflow ของบริษัท ประเมินซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี...

คุณสมบัติพื้นฐาน • รูปแบบงาน : งานประจำ • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง • เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00 (จ-ศ) • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง • สามารถใช้และแก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft 365 ได้ดี • สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับพนักงานทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการตอบคำถามปัญหาต่างๆ พร้อมแนะนำการใช้งาน 2. ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เช่น การติดตั้งโปรแกรม, การแก้ไขระบบอินเทอร์เน็ต, แก้ปัญหา Print ไม่ออก, เครื่องติดไวรัส, ติดตั้ง อัพเดท Windows, Hardware, Software, Network สำนักงานใหญ่และไซต์งาน, เซ็ทระบบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 3....

คุณสมบัติพื้นฐาน • รูปแบบงาน : งานประจำ • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต) • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง • เวลาทำงาน : 08:00 - 18:00 (จ-ศ) • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง • มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ขับรถรับส่งตามที่ได้มอบหมายให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้) วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th หรือสมัครด้วยตัวเอง ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์ บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD. 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน...

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตราชเทวี) เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Quality Control) ด้วยเอกสารระบบงานคุณภาพ 2. ตรวจสอบ ตรวจประเมิน และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างของโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนการส่งมอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบคุณภาพและบริษัทฯ 3. ตรวจสอบ ตรวจประเมิน และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายย่อยเพื่อประกอบการส่งงาน (Payment) 4. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพงานก่อสร้าง และติดตามการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ 5. จัดทำรายงานสรุปผลจากการตรวจประเมินฯ ที่มีผลกระทบระบบควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและกระบวนการก่อสร้าง 6. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงานทุกขั้นตอน และทำการสรุป 7. ดูแลประสานงานด้านคุณภาพงานก่อสร้างหลังการส่งมอบ 8. ควบคุมดูแลบันทึกหลักฐานทางคุณภาพงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งมอบและสอบกลับได้ 9....

Basic Requirements Full Time 10 - 20 Year Bangkok and its Vicinity Bachelor's Degree or Higher 80,000 - 100,000 baht/month Responsibilities - Supervision and monitoring of the procurement project to do work volume and its accuracy. Be under budget Including documenting Site Profit report for every project To present to the management...

คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ 1 - 6 ปี กรุงเทพและปริมณฑล ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 20,000 - 40,000 บาท/เดือน หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. Make comparison sheet, Assess cost value, Estimation work 2. Make PO (Work order) 3. Cost record, Check payment documents, Make a report as ordered 4. Other tasks as assigned คุณสมบัติ อายุ 23-29 ปี ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ สวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าล่วงเวลา - ตรวจสุขภาพประจำปี - ทำงานสัปดาห์ละ...

คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ 5 - 10 ปี กรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. Prepare structure Prelim design drawing for estimation 2. Prepare structure drawing for permission & construction คุณสมบัติ 1. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้างได้ เช่น Stadd Pro, Auto CAD, Midas, Bim Revit 2. สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้ เช่น Word, Excel, Power Point 3. สามารถใช้โปรแกรม Revit ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันสุขภาพ ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา -...

คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ 2 - 8 ปี อยุธยา, ชลบุรี, ระยองและภาคกลาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สาขาก่อสร้าง) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการในงานสำรวจแนวและระดับได้อย่างถูกต้อง แก้ไข ปรับปรุงแบบหากเกิดข้อผิดพลาด ติดตามใบรับรองเครื่องมือที่ใช้ในงานทุกประเภท 2. ตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานสำรวจว่ามีความถูกต้องและแม่นยำเสมอ 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงทุกรายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 4. ช่วยเหลือหัวหน้าช่างสำรวจ วิศวกรสนาม วิศวกรโครงการดูแลการทำงานของผู้รับเหมาช่วงและคนงานให้มีคุณภาพ 5. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 - 40 ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. (สาขาก่อสร้าง /ช่างสำรวจ) หรือ สูงกว่า ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป สวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง...