บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tax ID : 0105527015427 / Head office

โทรศัพท์ : 02-207-0330

โทรสาร : 02-207-0332

อีเมล : taisei@taisei-thailand.co.th

ผู้จัดการทั่วไป : sangchai@taisei-thailand.co.th

ผู้จัดการทั่วไป : navin@taisei-thailand.co.th

แผนกประมาณราคา : estimation@taisei-thailand.co.th

แผนกทรัพยากรบุคคล : personnel2@taisei-thailand.co.th