บริจาคปฎิทินใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ กรุงเทพมหานคร