คุณนาโอฮิโตะ โอบะ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกับคุณทาอิจิ อิชิซากะ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ นำคณะทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ศึกษาคอนกรีตรีไซเคิลคาร์บอนของ Taisei (T-eConcrete®/รีไซเคิลคาร์บอน)ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ T-eConcrete® ซึ่งเป็นคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการลดคาร์บอน เพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ความพยายามกำลังดำเนินการเพื่อ "รีไซเคิลคาร์บอน" เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่เป็นทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ Taisei Corporation ได้พัฒนาคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายประเภท T-eConcrete® และมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรและการลดคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ นับจากนี้ไป เราตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในภาคส่วนสิ่งแวดล้อม และจะเร่งความพยายามของเราในการทำให้คาร์บอนเป็นกลางด้วยการสั่งสมประสบการณ์ในการใช้งานคอนกรีตที่ "สร้างอนาคต" ...

คุณนาโอฮิโตะ โอบะ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกับคุณทาอิจิ อิชิซากะ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ นำคณะทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น พบปะผู้บริหารและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเซอิ คอร์ปอเรชั่น เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยี เยี่ยมชมโรงงานพีซีและศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการจากผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานจริงจากหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาโครงการในประเทศไทยต่อไป                             ...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ คาเนกะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (KANEKA Corporation) จัดพิธีเปิด “อาคารประเมินประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (Building-Integrated Photovoltaic: BIPV) ที่ติดตั้งใช้งานในประเทศไทยแห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่ ณ สวทช. พร้อมพันธมิตร ไทยเซอิ คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น (TAISEI Corporation) และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ร่วมผลักดัน ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสวทช. กล่าวว่า สวทช. ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการเร่งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ภารกิจของเราคือการดำเนินการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม...

กิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิ ประจำปี 2567 วันที่ 11 มกราคา 2567 เวลา 8.00 น. อาคารธนภูมิ (สำนักงานใหญ่) ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิ บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็น การงานราบรื่น และความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท ...

งานเลี้ยงสิ้นปี 2566 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. ธีม : การ์ตูน ...

คุณบุญฉวี เชื้อศิริวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงาน ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางพร้อมคณะตัวแทนผู้บริหารบริษัทฯ มาที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 9 อาคารธนภูมิ กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) โดยมีคุณนาโอฮิโตะ โอบะ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกับคุณทาอิจิ อิชิซากะ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ และคุณบุญเสริม เวชกามา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ คุณบุญฉวีกล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก            ...