1.ISO Officer

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • อายุ : 22-30 ปี
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
 • เวลาทำงาน : 08:00 – 18:00 (จ-ศ)
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ความรู้ความเข้าใจระบบงานคุณภาพเป็นอย่างดี (ISO9001)
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO14001 และ ISO 45001 (จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนงานระบบคุณภาพภายในองค์กร
 • ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารและคณะทำงานระบบคุณภาพ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • nichapa@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 121
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th