ปิดไฟช่วงพักกลางวัน

การปิดไฟแม้เพียงไม่นานก็สามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานได้

หนึ่งในมาตรการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนของ บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด คือ การปิดไฟเป็นเวลา 30 นาที ช่วงระหว่างพนักงานพักกลางวัน ซึ่งเป็นการลดการใช้ไฟฟ้า ลดการเผาผลาญพลังงาน ลดอุณหภูมิโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม รณรงค์ให้พนักงานปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานหันมาใส่ใจและเห็นคุณค่าของพลังงานมากขึ้น