คุณสมบัติพื้นฐาน การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) อายุ : 22-30 ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี คุ้นเคยกับ MS Project, MS Excel, MS Word, Adobe เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดี, การแก้ปัญหา, มีวิจารณญาณ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ การสร้างมาตรฐานคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน จัดทำและประสานงานประเด็นรายงานความไม่สอดคล้อง จัดเตรียมและทบทวนกระบวนการอัพเกรด สนับสนุนรายงานการตรวจสอบและเอกสารควบคุมคุณภาพโครงการ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่อื่นหรือมอบหมายพิเศษตามความจำเป็น วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง nichapa@taisei-thailand.co.th หรือสมัครด้วยตัวเอง โทร. : 022070330 ต่อ 121 (คุณณิชาภา)  ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์ บริษัท ไทยเซอิ...

คุณสมบัติพื้นฐาน • งานประจำ • 2 - 5 ปี • อยุธยาและภาคกลาง • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า • 20,000 - 40,000 บาท/เดือน คุณสมบัติ • การศึกษา (Education) : ปวส. สาขาก่อสร้าง • ประสบการณ์ (Experience) : ผ่านประสบการณ์ในการก่อสร้างมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี • ทักษะ ความรู้ และความสามารถ Knowledge/ Skills/ abilities • มีความรู้ทางด้านการก่อสร้าง อ่านแบบได้ • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ • มีทักษะในการสื่อสาร • สามารถปฏิบัติงาน : สามารถปฏิบัติงานแถว ชลบุรี ระยอง อยุธยา กรุงเทพ (สามารถทำงานได้ทุกไซต์ของบริษัท) หน้าที่และความรับผิดชอบ •...

คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ อยุธยา, ชลบุรี, ระยองและภาคกลาง ปริญญาตรี 20,000 - 50,000 บาท/เดือน เพศ : ชาย อายุ (ปี) : 24-28 ประสบการณ์(ปี) : 2-5 ปี คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา 2. มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 2-5 ปี 3. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้ 4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 5. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ สวัสดิการ - Site Allowance - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าล่วงเวลา - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันสุขภาพกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุ - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม -...

คุณสมบัติ • เพศ : ชาย , หญิง • อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (งานด้านประมาณราคา, งานก่อสร้างโรงงาน และงานอาคาร) • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร • สามารถอ่านแบบก่อสร้าง และทำความเข้าใจรูป 3 มิติได้ • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี • เข้าใจในกระบวนการก่อสร้างมาตรฐาน คุณสมบัติพื้นฐาน • งานประจำ • 3 - 5 ปี • กรุงเทพมหานคร • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หน้าที่และความรับผิดชอบ • รับแบบงานก่อสร้าง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลงาน ทำการตรวจสอบแบบ และเอกสารตามข้อกำหนดของการประมูลในแต่ละโครงการให้ถูกต้องครบถ้วน • ถอดปริมาณงานโครงสร้างอาคาร (งานคอนกรีตเสริมเหล็ก , งานโครงสร้างเหล็ก...

ความรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมแบบแปลนและเอกสารข้อมูล,ข้อกำหนด เพื่อส่งให้กับผู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลใช้ประกอบการประมาณราคา 2. สรุปข้อมูลเบื้องต้นและขอบเขตของการประเมินราคาให้กับผู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล 3. จัดการการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้า 4. ประสานงานผู้จัดการโครงการและผู้รับเหมาช่วงให้ทำงานตามแผน 5. การจัดการซัพพลายเออร์/ผู้รับเหมา 6. โครงการส่งมอบงาน M&E 7. จัดทำเอกสารใบแจ้งปริมาณและราคา (BOQ) งานไฟฟ้าและเครื่องกลเพื่อรวมกับงานก่อสร้างยื่นเสนอราคาให้กับทางผู้ว่าจ้าง 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ 2-3 ปี 4. มีความรู้ด้านกฎระเบียบความปลอดภัยและมาตรฐานในงานเครื่องกลหรือไฟฟ้า 5. ต้องการสิทธิ์ใช้งานด้านวิศวกรรมที่ถูกต้อง 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน 3. ประกันสุขภาพ 4. ค่าทำงานล่วงเวลา 5. เงินโบนัสตามผลงาน 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 7. ค่ายานพาหนะ วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th หรือสมัครด้วยตัวเอง ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์ บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD. 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น...