2.Bim Modeler

คุณสมบัติพื้นฐาน
• รูปแบบงาน : งานประจำ
• จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
• เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
• เวลาทำงาน : 08:00 – 18:00 (จ-ศ)
• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
• สามารถใช้และแก้ไขปัญหาโปรแกรมออกแบบ เช่น BIM ได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควรมีความรู้ในการใช้งาน BIM Software ในระดับปานกลางไปจนถึงขั้นสูง และการ Customize Software ให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานของบริษัท
 • รับผิดชอบเรื่องการ impliment ใช้ software BIM
 • จัดทำ BIM Template file และคอยพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ
 • จัดทำเอกสาร BIM Workflow ของบริษัท
 • ประเมินซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี BIM อื่นๆในตลาดเพื่อเปรียบเทียบทั้งในด้านฟังก์ชั่นการใช้งานและราคา
 • อัพเดทความรู้เรื่อง BIM software และค้นคว้าทดลอง เพื่อให้หา best practice ที่ดีที่สุดให้กับองค์กร
 • จัดการอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับ BIM Standard ขององค์กร
 • ให้การสนับสนุนทีมทำงานโครงการในการ Set up BIM
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูล BIM ของโครงการให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท เช่น นำ Design Model ส่งต่อให้ทีมก่อสร้างทำ Shop Model หรือส่งต่อให้ทีมประมาณราคา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สร้างโมเดล 2D, 3D ของอาคาร
 • สื่อสารกับสถาปนิกเพื่อให้เข้าใจงานทุกฝ่าย
 • ประสานงานกับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • nichapa@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 121
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th